'в”њР в”њРѕв”њв–’в”њв•ќ в”њРђв”њв”‚в”њРґв”њРёв”њв–“' - в”њР°в”њв”‚в”њРґв”њРёв”њв–“в”њРѕв”њв–‘в”њв–’в”њРєв”њРёв”њРµ в”њв”‚в”њв–’в”њР»в”њв”‚в”њРів”њРё

 

Освітні послуги

Курси підготовки бухгалтерів охоплюють наступні модулі: бухгалтерський облік за

П(С)БО, податковий облік; основи господарського, підприємницького та трудового права; програми «1С: Бухгалтерія 8» та «M.e.doc».

По закінченню курсів слухачі будуть вміти:

 • оперувати основними правилами роботи в системі Національних стандартів бухгалтерського обліку та вільно застосовувати їх на практиці;
 • складати фінансову звітність у відповідності до П(С)БО;
 • складати податкову звітність згідно вимог чинного законодавства;
 • вільно оперувати основними нормами господарського, підприємницького та трудового права;
 • працювати з програмним забезпеченням «1С: Бухгалтерія 8» та «M.e.doc».

Підвищення кваліфікації бухгалтерів проводяться як у вигляді курсів, так і у виглядів семінарів.

Курси підвищення кваліфікації охоплюють наступні модулі:

 • Бухгалтерський облік в Україні згідно П(С)БО. Податкове законодавство України.
 • Облік запасів: бухгалтерський та податковий облік. Правильність оформлення первинних документів.
 • Облік основних засобів та нематеріальних активів: бухгалтерський та податковий облік. Правильність оформлення первинних документів.
 • Трудове законодавство України. Бухгалтерський та податковий облік: нарахування заробітної плати. Утримання із заробітної плати.
 • Бухгалтерський і податковий облік операцій в іноземній валюті. Облік курсових різниць.
 • Приватний підприємець: вимоги законодавства щодо оформлення первинних документів. Складання звітності. Наймана праця.

Курси підвищення кваліфікації бухгалтерів мають більш тривалий характер, а семінари призначені для висвітлення окремого питання і тривають не більше двох - трьох годин.

Перевірка знань слухачів здійснюється шляхом тестування і розв’язання наскрізної задачі. По закінченню навчання(підготовки та підвищення кваліфікації) слухачам видається свідоцтво НМЦ (не державного зразка).

Переваги роботи з нашим підприємством:

 • наші викладачі – високопрофесійні спеціалісти, які мають сертифікати САР та аудиторів України;
 • наявність практичного досвіду складання звітності;
 • обмежена кількість слухачів (до 15 чол.), що дозволяє застосовувати індивідуальний підхід;
 • створення неформальної командної атмосфери, яка дає можливість для більш якісного та ефективного навчання.